Безоплатна правова допомога

     Зміст права на безплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги визначаються Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон).


    Частина перша статті 7 Закону визначає безоплатну первинну правову допомогу як вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.


    Безоплатна первинна правова допомога, зокрема включає такі види правових послуг: надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.


    Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється у порядку, визначеному у статті 10 Закону, структурними підрозділами Державної екологічної інспекції України відповідно до їх компетенції.

У разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.


     Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.


     У разі, якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.


    Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян. 


     Звернення про надання правових послуг надсилаються на поштову адресу Державної екологічної інспекції України, 01042, м. Київ, Новопечерський провулок 3, корпус 2 або на електронну адресу info@ dei.gov.ua. Форма запиту розміщена на сайті Держекоінспекції за посиланням https://www.dei.gov.ua/posts/90.   


      Надання будь-якого з видів первинної правової допомоги здійснюється на безоплатній основі.


     Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

      Інформація щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги розміщена за посиланням  https://www.legalaid.gov.ua   

Також для отримання такої допомоги телефонуйте за номером Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів) або звертайтеся особисто до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці