Експерти

П.І.П.

Фото

Місце роботи, зайнятість, представництво

Інформація про експерта (посилання на профіль)

1

АБДУЛОЄВА

Оксана

Команда підтримки реформ при Міндовкілля

З 2019 р. працює у Команді підтримки реформ при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, експертка за напрямком Реформа екологічної оцінки та контролю. Ph.D. (кандидат біологічних наук, 2003), вища освіта зі спеціальності біологія та хімія. Попередній професійний досвід: науковий відділ національного природного парку «Пирятинський» (2014-2018). Місцевий експерт у пілотному проекті з охорони природи в рамках міжнародного проекту технічної допомоги “Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis” (2017 –2018), щодо розробки плану управління територією Смарагдової мережі, доступ до результатів на ресурсі  http://daphne.sk/pyrmp/,         створеному за підтримки Інституту прикладної екології Daphne (Словаччина). Київський університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, доцент, викладання і науково-дослідна робота (до 2018 р.). Керівництво науково-дослідними і природоохоронними проектами (2014-2017). Авторка 26 наукових статей, 8 навчальних посібників (за період роботи в університеті).
  Серед публікацій: 

  • Management plan for Emerald Site “National nature park “Pyriatynskyi” (2018) / Compiled by: Abduloieva O., Vasheniak Yu., Kovalenko O., Kostiushyn V., Lašak R., Podobailo A., Šheffer J., Eptisa, 153 p.
  •  Менеджмент природних ресурсів: земельні ресурси. Електронний посібник. / Абдулоєва О.С., Київ, 2018, 49 p.
  • Управління природоохоронною територією національного природного парку «Пирятинський» / Упорядн. Абдулоєва О., Подобайло А., Чекан А, Тесьолкіна Т., Київ, 2017, 32 p.
  • Абдулоєва О.С., Голубцов О.Г. Розподіл рослинності та видової фіторізноманітності у ландшафтах Національного природного парку "Пирятинський" (Україна) // Заповідна справа. – №. 1(21) - 2015. – С. 10-19.

2

АВЕРІН

Дмитро

 

Експерт ОБСЄ

 

3

БАГРІЙ

Оксана

ГО «Асоціація експертів зі сталого розвитку»

Експертка з екологічних та соціальних наук. 

Пані Багрій має 8-річний досвід роботи в галузі сталого розвитку та звітності, екологічних практик (національних та міжнародних) та соціальних аспектів (соціальні оцінки, аудити, плани залучення зацікавлених сторін), програм зміни клімату та декарбонізації. Понад п’ять років працює в проектах міжнародних банків розвитку, зокрема ЄБРР, ФMO, МФК тощо. Має великий досвід проведення екологічних та соціальних аудитів відповідності стандартам міжнародних фінансових установ та міжнародних практик, практики залучення зацікавлених сторін та практичної розробки і впровадження планів екологічних та соціальних дій на основі вимог фінансових установ (PS IFC, PR EBRD). 

Пані Багрій має практичний досвід впровадження інтегрованих систем менеджменту відповідно до вимог ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001, SA 8000, найкращих світових практик, вимог кредиторів та інших зацікавлених сторін. Здійснювала проектний менеджмент низки різнопланових проектів, серед яких покращення системи управління, розробка ESG стратегій, соціально-екологічні аудити та підтримка приватних та державних компаній України та Грузії у досягненні вимог міжнародних фінансових установ.

Експертка є сертифікованим тренером нефінансової звітності Global Reporting Initiative (GRI), веде навчальні курси зі стандартів GRI, а також курси із залучення стейколдерів та соціального менеджменту.

4

БІАТОВ Антон

 

Національний природний парк «Слобожанський»

 

5

БОГОМАЗ

Ігор

Приватна консультаційна практика з питань земельного законодавства

Закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю «Кадастр». Сертифікований Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок, земель на території України. Працював на керівних посадах в Управлінні Держгеокадастру Київської області .

6

БОРИСЕНКО

Олександр

УкрНДІЛГА

Завідувач відділу новітніх інформаційних технологій УкрНДІЛГА,  канд. с.-г. наук, доцент кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі в Харківський авіаційний інститут: Національний аерокосмічний університет, національний експерт з ДЗЗ в Food and Agriculture Organization of The United Nations,  розробник веб та мобільних застосунків, спеціаліст з ГІС, керівник проектів у кількох  технологічних та дослідницьких галузях з більш ніж 12 -річним професійним досвідом та досягненнями в галузі ІТ -технологій, пов’язаних з лісами.

Монографія:      Borysenko O. I., Meshkova V.L. Prediction of fires and insect pests foci spread in the pine stands by means of GIS. Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС: Монографія / О. І. Борисенко, В. Л. Мєшкова. – Х.: Планета-Прінт, 2021. – 148 с.

 Обранні статті:

7

БОРСУК

Олександр

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Завідувач лабораторії флори та фауни наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, кандидат сільськогосродарських наук (спеціальність 06.03.03. «Лісівництво і лісознавство»). Робота на займаній посаді пов’язана з науковими дослідженнями пожеж, біологічного різноманіття та веденням лісового господарства на території заповідника.  Наукові інтереси пов’язані з вивченням пожежної небезпеки лісів, дослідженням горимості лісів, визначенням наслідків пожеж і післяпожежним відновленням. Більше 10 років досвіду пірологічних досліджень на території зони відчуження. Був одним з виконавців робото щодо оцінки наслідків пожеж на території зони відчуження у 2020 році. 

Публікації:         

8

БУШУЄВ

Сергій

 

ДУ "Інститут морської біології НАН України"

 

9

ВАГІН

Андрій

Державна екологічна інспекція

Столичного округу

Працював Заступником Начальника управління –начальником відділу регулювання зелених насаджень, зокрема займався організацією роботи Відділу регулювання зелених насаджень Управління екології та природних ресурсів, контролем та організацією виконання рішень Київської міської ради та її виконавчого органу, реалізовував природоохоронну політику у сфері регулювання зелених насаджень, охорони природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі.

Станом на сьогодні працює в Державні екологічній інспекції Столичного округу на посаді Заступника начальника управління

До основних обов’язків належить:

1. Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності працівників Відділу.

2. Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами- нерезидентами вимог природоохоронного законодавства в межах компетенції.

3. Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам Інспекції з питань, що відносяться до компетенції Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Інспекції, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

4. Заміщення начальника управління державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів, надр, водних ресурсів, атмосферного повітря та за поводженням із відходами на час його відсутності у зв’язку із відпусткою, хворобою або з інших поважних причин

10

ВАСИЛЮК

Олексій

 

Українська природоохоронна група

 

11

ВИСОЦЬКА Наталя

 

УкрНДІЛГА

 

12

ВИШНЕВСЬКИЙ

Денис

 

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

 

13

ГАВРИЛЮК

Руслан

Інститут геологічних наук НАН України

Кандидат геологічних наук, спеціальність «гідрогеологія», автор більше 120 наукових публікацій.

Учений секретар Інституту геологічних наук Національної академії наук України, завідуючий лабораторією нафтохімічних досліджень геологічного середовища.

Голова Національного екологічного центру України.

Експерт з екологічної політики, управління водними ресурсами, проблем техногенного забруднення геологічного середовища,  забруднення підземних вод нафтопродуктами, оцінки впливів промислової та військової діяльності на довкілля, поводження та управління відходами.

 Наукові профілі: 

    https://orcid.org/0000-0002-6465-9440 

i    https://www.linkedin.com/in/ruslan-havryliuk-733585a0/

     www.researchgate.net/profile/Ruslan-Havryliuk

14

ГОЛЬДІН

Павло

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена  НАН України.

Компетенція в рамках діяльності робочої групи: морські ссавці; зоологія; охорона  морських акваторій; колекції  природничих музеїв.

Веде дослідження структури популяцій і розроблення наукових засад з охорони азово-чорноморських китоподібних. Взяв участь у першому загальному обліку чисельності китоподібних (2019), оцінці їх загибелі у знаряддях рибальства (2021), складанні і обгрунтуванні списку акваторій, важливих для збереження морських ссавців  в Чорному та Азовському морях,

15

ГУДКОВ

Дмитро

Інститут гідробіології НАН України

Спеціаліст у галузі радіобіології, радіоекології та гідробіології, завідувач відділу водної радіоекології Інституту гідробіології Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України. Основні наукові здобутки пов'язані з вивченням особливостей концентрування, міграції та перерозподілу головних дозоутворювальних радіонуклідів та їх фізико-хімічних форм в абіотичних і біотичних компонентах прісноводних екосистем; аналізом формування потужності поглиненої дози для водних організмів за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел іонізуючого випромінювання; оцінкою радіаційно-індукованих цитогенетичних і соматичних порушень у гідробіонтів за умов хронічного впливу малих доз у природних водоймах та при гострому експериментальному опроміненні, а також із дослідженням відновлювальних процесів у водних екосистемах, які зазнали інтенсивного радіонуклідного забруднення. Є експертом МАГАТЕ у галузі водної радіоекології, членом низки міжнародних і вітчизняних наукових товариств , а також автором та співавтором понад 600 наукових публікацій, серед яких 7 монографій, близько 160 статей у фахових виданнях, що рецензуються, 15 патентів на винаходи і корисні моделі, 2 навчальних посібника.

16

ДАНИЛЕНКО

Юлія

 

Інститут водних проблем і меліорації

 

17

ДАНЬКО

Костянтин

 

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України

 

18

ДЕМИДЕНКО

Андрій

Інститут проблем математичних машин та систем НАНУ (ІПММС НАНУ)

Старший науковий співробітник відділу математичного моделювання середовища ІММСП НАН України; Партнер Глобального водного партнерства.

Протягом останніх 30 років вся діяльність була присвячена дослідженням, управлінню, оцінці, оцінці та розвитку потенціалу в галузі управління довкіллям та водними ресурсами на центральному, регіональному та річковому рівнях.

19

ДЕНИЩИК Ольга

 

Фонд Мікаєля Зуккова (Німеччина, Грайфсвальд)

 

20

ДРАПАЛЮК

Анастасія

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів Департамент ПЗФ та земельних ресурсів

 

21

ДЯЧУК

Марія

 

ГО "ЕкоДія"

 

22

ЖДАНЮК

Ігор


Комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури

Голова Громадської Ради при державному Агенстві Інфраструктурних проектів України з 2021 року по теперішній час:

https://mtu.gov.ua/news/33288.html

Регіональний координатор Проєкту CoST «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення: міста та громади» у Київській та Житомирській областях у 2020-2021 роках (https://costukraine.org/yakisni-dorogy-nemozhlyvi-bez-kontrolyu-z-boku-gromadskosti/).

Тренінг-практикум у «Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ( E- ETAP)» m. Warszawa.Рік закінчення 2019, іменний сертифікат ЕНЕРГОАУДИТ.

Тренінг-практикум у Ministerstwo Inwestycij i Rozwoju RP, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, m. Warszawa. Рік закінчення 2019, менний сертифікат ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНІ ПРОЕКТИ, ОСНОВИ СПІВПРАЦІ

Тренінг-практикум у ІЕЕ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».Рік закінчення 2018, іменний сертифікат ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ (Energy Audit) – №ПК 02070921/1960-18

Тренінг-практикум у міжнародному центрі АІКУ-FIDIC (м.Київ).Рік закінчення 2017, іменний сертифікат інженера-консультанта стандарту – FIDIC №2743509274/0156

Тренінг-практикум Valmont (м. Краків, Польща).Рік закінчення 2013, приведення вітчизняних стандартів мереж зовнішнього освітлення доріг та автоматизації дорожнього сервісу до норм ЕС по енергозабезпеченню.

23

ЖЕЛЕЗНЯК

Марк

Інститут радіоекології Університету “Фукусіма”, Японія

Професор Інституту радіоактивності навколишнього середовища Університету Фукусіма, Японія  ( з 2013 р ) , кандідат фізико математичних наук

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, - указ Президента України 1458/2004, від 09.12.2004 «За комплексне дослідження впливу Чорнобильської катастрофи на природне середовище, наукове обґрунтування реабілітації забруднених територій та радіаційного захисту населення України».

Кавалер ордену « За заслуги» ІІІ ступеню, - указ  Президента України  від 21 квітня 2006 року № 327/2006 «За мужність, самовідданість, високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, вагомі трудові досягнення у реалізації важливих соціальних та природоохоронних державних програм».

З травня 1986 керівник підгрупи Математичного моделювання і прогнозування радіаційного забруднення Дніпровського басейну при Президії АН УРСР на базі Кібернетичному центрі АН  УРСР

1987- 2013 зав Відділом математичного моделювання навколишнього середовища Інституту проблем математичних машин і систем НАН України

Багаторічний експерт МАГАТЕ – учасник проектів з математичного моделювання і Тезніних місій МАГАТЕ  Керівник напрямку з розробки підсистеми радіаційного забруднення вод Європейської системи реагування на радіаційні аварії РОДОС, що розробляється в рамках 3-ї- 7 ї Рамкових науково- технічних програм ЄС. Експерт проекту ЄББР з розробки ОВНС Принципового дизайну Нового Безпечного Конфайнменту ЧАЕС низки проектів Europ Aid в Україні. Автор двох монографій в міжнародних видавництвах і більш 80 наукових публікації з проблем навколишнього середовища.

Чорнобильський ліквідатор 1986-1989 років

24

ЖОВТЕНКО

Анна

 

координатор проектів ОБСЄ в Україні, експерт з міжнародної співпраці

 

25

ЗАСЯДЬКО

Євгенія

 

ГО "ЕкоДія"

 

26

ЗУБОВИЧ

Ігор

Державна екологічна інспекція України

Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної екологічної інспекції України.

Освіта повна вища. У 2008 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». У 2008 році здобув кваліфікацію геодезиста у Приватному вищому навчальному закладі Інституті землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті. У 2017 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України за фахом «Правознавство». У 2020 році отримав кваліфікацію за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Національній академії державного управління при Президентові України.

На державній службі з 2009 року.

Працював на керівних посадах у Київській обласній державній адміністрації, у Головному управлінні Держкомзему у Київській області, у Головному управлінні Держземагенства у Київській області, у Державній екологічній інспекції України, у Державній екологічній інспекції у Херсонській області. З 29 вересня згідно з наказом Державної екологічної інспекції України № 146-тр/р призначений на посаду начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2021 р. № 1546-р призначений на посаду тимчасового виконуючого обов’язки Голови Державної екологічної інспекції України.

27

ІЛЬЇНА

Марія

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Доктор економічних наук, завідувач відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». Дисертаційне дослідження «Формування системи сталого рекреаційного природокористування (на прикладі сільських територій України)» (2018); спеціальність «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Вищу освіту здобувала у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (1998), Вільному університеті Амстердама (2002). Коло наукових інтересів: екосистемна оцінка природно-ресурсного потенціалу, проблеми використання природних рекреаційних ресурсів, сталий розвиток територій.

27

КИСЛОВ

Юрій

Адвокатська, юридична практика

Народився на Вінничині.

Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

З 2000 по 2020 роки працював на різних посадах в органах прокуратури України, зокрема на посаді Вінницького міжрайонного природоохоронного прокурора, Вінницького міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері Вінницької області та прокурора прокуратури Вінницької області з питань захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері.

З жовтня 2020 року - заступник голови Іллінецької районної державної адміністрації Вінницької області.

З травня 2021 року – заступник начальника управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації – начальник відділу дозвільної діяльності та поводження з відходами.

У лютому 2022 отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

28

КОМОРІН

Віктор

НДУ “Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ), м.Одеса

К. геогр. н., с.н.с., директор науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря" (Міндовкілля)

Спеціалізація – океанологія та морські екосистеми

Напрямки – антропогенний вплив на стан морського довкілля; гідродинамічні властивості, гідрологічна структура та гідрохімічні характеристики морських і океанських вод

Галузь наукових інтересів:

- оцінка, діагноз та прогноз стану морських екосистем за комплексними показниками;

- моделювання впливу токсичних речовин на стан морських екосистем; 

- створення державної системи управління якістю морського середовища;

- українське екологічне законодавство (Морська природоохоронна стратегія України);

- створення системи екологічного моніторингу морських вод України.

Деякі публікації:

1.        Assessment of the Black sea shelf ecosystem sustainability with mathematical simulation method// Geographia Technica, Vol 16, Issue 2, 2021, pp. 19-28 DOI: 10.21163/GT_2021.162.02 , [Electronic resource]. – URL: http://technicalgeography.org/index.php/on-line-first/378-02_komorin

2.        Hydrological structure of the waters in the Drake Passage based on the survey of December, 2018/ Ukrainian Antarctic Journal.2020. N1. P. 29-40 (first-author, English)

29

КРАВЧЕНКО

Олена

 

ГО "Екологія. Право.

Людина."

 

30

КРІЛЬ

Тетяна


Інститут геологічних наук НАН України

В.о. зав. Відділу інженерної геології Інституту геологічних наук НАН України, канд. геол. наук (спец. 04.00.07 – інженерна геологія), науковий стаж – 15 років.

Роб. тел.: +38(044) 486-30-23

Моб.: +38(097) 902-88-73

Email: kotkotmag@gmail.com

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4324-9231

Аналіз проявів надзвичайних подій та ситуацій в різних функціональних зонах міст і на унікальних об’єктах, спричинених процесами в геологічному середовищі і геотехнічними відмовами (катастрофи, аварії, руйнування, пошкодження будинків і споруд); геолого-економічна оцінка ризиків небезпечних техногенно-геологічних процесів; розрахунки ґрунтових основ за деформаціями; оцінка стійкості схилів (із використанням програмних комплексів) при статичних, динамічних навантаженнях; опрацювання рекомендацій з інженерного захисту територій та об'єктів, зокрема історико-культурного значення; глибинно-функціональна схематизація геологічного середовища урбанізованих територій.

Автор та співавтор понад 60 публікацій, двох монографій, участь у розробці основних положень ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів».

 

31

КУССУЛЬ

Наталія

НТУУ "КПІ"

Завідувач кафедри математичного моделювання та аналізу даних НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», професор, доктор технічних наук.

До основних наукових напрямків належать: використання великих даних у дистанційному зондуванні Землі, машинне навчання на основі геопросторових даних, геоінформаційні системи, розподілені обчислення, інтелектуальні обчислення і їх застосування для агромоніторингу та моніторингу надзвичайних ситуацій. Керівник·регіонального центру підтримки програми UN-SPIDER в Україні, представник від України у європейській робочій групі High Level Working Group of European Commission (EuroGEO). Керівник українських та міжнародних проектів Національної академії наук України, EC-FP7, ESA, EC-JRC, CRDF, STCU, HORIZON 2020. Координатор ініціативи GEOGLAM-Ukraine, тестового полігону JECAM-Ukraine, керівник з українського боку проектів FP-7 and Horizon-2020, координатор демонстраційного проекту національного рівня ESA. Автор більше 200 праць у рецензованих виданнях та працях конференцій, автор 5 наукових монографій.

32

КУЧЕНКО Богдан

 

ГО "Екологія. Право.

Людина."

 

33

КУЧЕР

Анатолій

 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»; Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

34

КУЧМА

Тетяна

Міжнародна неурядова громадська організація IMPACT Initiatives (Женева, Швейцарія), Інститут агроекології НААН України

Кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність: екологія. Старший науковий співробітник лабораторії аерокосмічного зондування агросфери Інституту агроекології і природокористування НААН, старша викладачка кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний фахівець зі зниження ризиків міжнародної гуманітарної НГО Impact Initiatives. Тетяна Кучма має 17-річний досвід у сфери моніторингу довкілля з використання ГІС та дистанційного зондування, сфера наукових інтересів – ландшафтна екології, збереження біорізноманіття, оцінка екосистемних послуг, вплив зміну клімату на агроекосистеми. Досвід виконання та координації наукових досліджень та освітніх проектів у різних українських та міжнародних організаціях (Світовий Банк, ГЕФ, ПРООР, ProGea 4D (Краків), Швейцарський інститут лісу, снігу і ландшафтів (Цюрих), NASA LCLUC Project, Центр ГІС Аналітик, ДНВЦ «Природа» Національного космічного агентства, НЦ «Мала академія наук України»). 

Основні публікації

1.      Fundamentals of  Remote  Sensing:  History  and  Practice /  S. O. Dovgyi,  V. I. Lialko,  S. M. Babiichuk,  T. L. Kuchma, О. V. Tomchenko,   L.Ya.   Iurkiv — K.: Institute of Gifted Child of the NAPS of Ukraine, 2019. — 316 pages. ISBN  978-617-7734-05-4 DOI 10.5281/zenodo.3265398  

2.      Агроекологічний супутниковий моніторинг: монографія / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма.– К.: Аграрна наука, 2019.– 204 с. DOI: 10.5281/zenodo.3492935 

3.      Karamushka, V.; Boychenko, S.; Kuchma, T.; Zabarna, O. Trends in the Environmental Conditions, Climate Change and Human Health in the Southern Region of Ukraine. Sustainability 2022, 14, 5664. https://doi.org/10.3390/su14095664

35

ЛИЦУР

Ігор

Інститут телекомунікації і глобального економічного простору НАН України

Начальник управління стратегії та економічного розвитку державного агентства лісових ресурсів України.  За сумісництвом провідний науковий співробітник Інституту телекомунікації та глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Освіта, кваліфікація: Український державний лісотехнічний університет (1994-1998 рр.), бакалавр за спеціальністю «Лісове господарство», спеціалізація «Інженер лісового господарства». Український державний лісотехнічний університет (1998-1999 рр.), спеціаліст за спеціальністю «Лісове господарство», спеціалізація «Інженер лісового господарства».

Наукові ступені та звання: Кандидат економічних наук (2003) за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Тема кандидатської дисертації: «Лісові ресурси Карпат у системі еколого-економічної безпеки». Старший науковий співробітник (2006) за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Доктор економічних наук (2010) за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема докторської дисертації: «Територіальна організація лісового комплексу України в умовах трансформації продуктивних сил». Професор (2015) за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 

Додаткова інформація: За значний внесок у підвищення ефективності лісогосподарського виробництва України нагороджений почесною грамотою Державного комітету лісового господарства України та подякою Державного агентства лісових ресурсів України. Академік Лісівничої академій наук. Голова громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України. Голова комітету з лісової політики та сталого управління лісами громадської ради при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Член робочої групи PEFC International з розробки національного стандарту лісоуправління. Член робочої групи з розробки Стратегії управління лісами до 2035 року..

36

ЛОГВИНЕНКО Юлія

ГО “Асоціація експертів зі сталого розвитку"

Еекспертка з екологічних систем менеджменту та питань зміни клімату

Пані Логвиненко спеціалізується на питаннях зміни клімату, декарбонізації та управлінням викидами СО2 в сфері бізнес-консалтингу. Має вищу технічну освіту за спеціальністю «Хімічна технологія та інженерія». Юлія Логвиненко має 12-річний досвід роботи в галузі охорони навколишнього середовища та гігієни й безпеки праці в передових міжнародних FMCG компаніях, де розробляла та впроваджувала корпоративні стандарти та кращі міжнародні практики в рамках інтегрованих систем управління ISO 14001, ISO 39001 та ISO 45001. 

Експертка має 5-річний практичний досвід в соціально-екологічних проектах міжнародних банків розвитку та інвестиційних фондів в Україні та країнах Східної Європи та Центральної Азії. Юлія Логвиненко є членом Асоціації експертів зі сталого розвитку

37

МАЛЬМБЕРГ

Марія

 

Інженер з охорони навколишнього середовища, атомна станція Форшмарк, Vattenfall, Швеція

 

38

МАРЕМУХА

Тетяна

Держ.установа "Інститут громадського здоров'я ім.О.М.Марзєєва НАМНУ

Старший науковий співробітник лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», кандидат медичних наук. Стаж роботи – 22 роки.

Сфера інтересів: моделювання/вимірювання забруднення атмосферного повітря; оцінка ризику та соціальних збитків здоров’ю населення, обумовлених забрудненням атмосферного повітря; розробка та впровадження стандартів якості атмосферного повітря в Україні, відповідно до вимог ЄС тощо. 

Член / експерт організації європейського співробітництва в науці та техніці СOST Action TD1105 EuNetAir; комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках щодо встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон МОЗ України; комісії з питань біоетики при ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»; Професійної асоціація екологів України (PAEU). 

Автор та співавтор понад 50 наукових праць у фахових міжнародних та вітчизняних виданнях; 5 монографій; 4 патентів на корисну модель, 5 інформаційних листів.

39

МАСЛЮКІВСЬКА

Олена

Кафедра екології НаУКМА

Кандидатка економічних наук (спеціальність:

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища), доцентка кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія». Пані Маслюківська має понад 20 років професійного досвіду в галузі досліджень, аналізу та формування політики у сфері охорони довкілля, сталого розвитку та зміни клімату; 15 років виконання консультаційних проектів на замовлення різних українських та міжнародних організацій (Світовий Банк, ОЕСР, ПРООН, ЄЕК ООН, ЮНЕП, ЄС, USAID, ДЕФРА, ГІЗ, ГЕФ), 11 років досвіду керівництва проектами, які фінансуються донорами. Публікації по темі:

1. USAID (2021). Rapid Environmental Assessment for Ukraine. –56p. 2. UN Environment (2019). Global Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People. Nairobi. DOI 10.1017/978110862714. / CHAPTER
2: Drivers of Environmental Change. 2.1. Climate Change, pp 42-47.
3. Maslyukivska Olena. Economic Assessment // Oil Spill in the Kerch Strait. Ukraine Post-Disaster Needs Assessment. UNEP. –Geneva. –2008.–82p. – Р. 52–58.

40

МАТЯШ

Тетяна

 

Інститут водних проблем і меліорації

 

41

МАЦАЛА

Максим

Міжнародна неурядова громадська організація IMPACT Initiatives (Женева, Швейцарія), Національний університет біоресурсів і

природокористування України

Максим Станіславович Мацала (1994 р. н.) отримав ступінь доктора філософії зі спеціальності «Лісове господарство» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України у 2022 р. Проходив наукові стажування у Віденському університеті наук про життя (2020 р.) та Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (Австрія, 2019-2021 рр.). Наукові інтереси Максима Мацали пов’язані із дистанційним зондуванням лісових екосистем, оцінкою вуглецевого бюджету та екосистемних послуг лісів, дослідженнями розвитку лісів під дією різних чинників навколишнього середовища, динамікою лісів Чорнобильської зони відчуження.

42

МИРНИЙ

Сергій

 

ТОВ "Чорнобильський університет"

 

43

МІНІЧЕВА

Галина

ДУ "Інститут морської біології НАН України"

Член-кореспондентка НАН України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, директор ДУ "Інституту морської біології НАН України", завідувач відділу морфофункціональної екології водної рослинності.

Спеціалізація – біологія і екологія морських екосистем.

Напрямок - морфофункціональна екологія водної рослинності.

Галузь наукових інтересів:

- Моделювання та прогноз змін флористичного складу та продуктивності рослинних угруповань в умовах евтрофікації. 

- Оцінка екологічного стану морських прибережних екосистем на основі фітоіндикаторів за стандартами Європейських водних директив.

- Оцінка реакції автотрофних угруповань на кліматичні зміни. Аномальні відхилення від регіональних рівнів.

- Управління якістю водного середовища за допомогою рослинного обростання на штучних конструкціях.

- Українське екологічне законодавство (морські охоронювані  території).

- Інтегральний екологічний менеджмент прибережних морських екосистем і лиманів.

44

МОРОЗ

Андрій

Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування

Член Оперативного штабу діючого на базі Державної екологічної інспекції України з фіксації та розрахунку збитків завданих навколишньому природному середовищу внаслідок збройної агресії РФ на території України (2022 рік)

Член робочої групи діючої при Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування «Про запобігання і відшкодування екологічної шкоди» (з 2021 року – даний час)

Експерт ПРООН в Україні з питань реалізації екологічного страхування в Україні (2021 рік)

Партнер адвокатського об’єднання «Етторні Груп» (з 2020 року – даний час)

Адвокатська діяльність у сфері цивільного, господарського та кримінального судочинства (з 2010 року – даний час) 

Наявні свідоцтва та сертифікати:

·        Диплом про захист дисертації за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та про здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук (2018 рік)

45

НІКОЛАЄВА

Ірина

Міжнародні проект и

К.т.н. спеціалізація – екологічна безпека

Українська незалежна експертака з екологічної безпеки, сертифікована екологічна аудиторка,  спеціалізується на управлінні промисловими відходами

- екологічний аудит 40+ об’єктів – відповідність діяльності промислових підприємств природоохоронному законодавству України, Грузії, Казахстану

- науково-дослідницька діяльність щодо небезпечних об'єктів – хвостосховищ, в т.ч. в басейні річки Дністер на Західній Україні (2018 – 2021    ink)      та на сході України (за 2019 - link 1, за 2020 - link 2).

- реалізація проектів міжнародних організацій – Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР), Німецького агентства з навколишнього середовища (UBA), Конвенція про транскордонні наслідки промислових аварій ЄЕК ООН.

Досвід розробки декількох методологічних інструментів: 

·      Методика екологічного експрес-аудиту промислових підприємств, автор

·      Методика підвищення безпеки хвостосховищ на основі Керівних принципів з безпеки ЄЕК ООН, співавтор 

·      Методичні рекомендації з підготовки звітів з ОВД для хвостосховищ та шламонакопичувачів, за процедурою ОВД України, співавтор (станом на 16.05.2022 не затверджено).

Останні публікації:

1. Стаття «The environmental cost of the war in Ukraine» в журналі Green European Journal, від 6 квітня 2022 Link

2. Інтерв’ю щодо екозагроз від хвостосховищ журналу Time для статті «The Environmental Health Risks of War in a Highly Industrialized Country Like Ukraine», від 18 березня 2022 Link

3. Презентація проектів ОБСЄ на засіданні Конвенції про транскордонні наслідки промислових аварій ЄЕК ООН, Будапешт, листопад 2019 Link

Більше інформації доступно на особистому веб-сайті: www.ecoplatform.org

46

ОБРІЗАН

Олексій

Державна екологічна інспекція України

Георгаф, гідроеколог, юрист, менеджер проектів, керівник Робочої групи иіжнародних експертів при Оператовному штабі Держекоінспекції.

47

ОЛЬШТИНСЬКА

Олександра

Інститут геологічних наук НАН України

Доктор геологічних наук, завідувач відділом сучасного морського седиментогенезу

Інституту геологічних наук НАН України.

Коло наукових інтересів О.П. Ольштинської – палеонтологія (діатомові водорості та силікофлагеляти) кайнозою, еволюція біосфери, біостратиграфія, палеоекологія, палеоокеанографія, процеси седиментації в акваторії Чорного моря і Західної Антарктики, біогенне кремененакопичення. 

Нею створено новий в Україні науковий напрямок - дослідження викопних діатомових водоростей та школу українських фахівців з діатомового аналізу.

З 2001 по 2016 рр. О.П. Ольштинська на посаді професора кафедри загальної та історичної геології геологічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка викладала дисципліни «Історична геологія», «Палеонтологія», «Морська геологія», спецкурси «Мікропалеонтологічний аналіз», «Проблемні питання стратиграфії», підготувала трьох аспірантів, керує докторантом.

О.П. Ольштинська має понад 180 друкованих наукових робіт, серед них колективні монографії: «Диатомовые водоросли СССР. Ископаемые и современные. Т. 2» (1992), «The Karpatian. A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys» (2003), «Диатомовые водоросли России и сопредельных стран. Ископаемые и современные». Т. II, вып. 5, (2008), «Геологические, геоэкологические, гидроакустические, гидроэкологические исследования шельфа и континентального склона украинского сектора Черного моря» (2013), 150 с., одноосібний навчальний посібник «Основи мікропалеонтологічного аналізу»:. – Київ: ПП “Фоліант”, 2012 – 126 с.

48

ОМЕЛЬЧУК Оксана

ГО "Центр громадських ініціатив "Екодія"

Громадська активістка, фахівчиня з питань адаптації до змін клімату ГО “Центр екологічних ініціатив “Екодія”. Сфера експертизи: збереження біорізномаїття, природоорієнтовані рішення в адаптації до змін клімату. Брала участь в розробці “Стратегії управління лісами України до 2035 року” та “Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року”. Беру участь у громадському моніторингу випадків потенційної шкоди російської агресії для довкілля.   https://www.yournec.org/nature-and-war-how-russian-invasion-destroys-ukrainian-wildlife/

https://ecoaction.org.ua/vody-bolotam.html

49

ОПЕНЬКО

Іван

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України)

Професор кафедри геодезії та картографії

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: доцент

Членство у організаціях: член Саморегулівної Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України».

Сфера наукових інтересів: економіка природокористування.

Тема докторської дисертації: «Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади»

Загальна кількість публікацій: 93.

Стаж роботи: працює в НУБіП України на кафедрі геодезії та картографії з 2013 року

50

ОРЕЩЕНКО

Андрій

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України

Кандидат. геогр. н., старший науковий співробітник, працює в Українському гідрометеорологічному інституті на посаді старшого наукового співробітника.

В 2007 р. закінчив кафедру геодезії та картографії КНУ імені Тараса Шевченка. 

З 2005 по 2017 рр. працював в Українському державному аерогеодезичному підприємстві на посаді картографа другої категорії (демаркація державного кордону). Певний час працював у Науково-дослідному інституті геодезії і картографії (картограф, створення умовних позначень для топографічних карт).

В 2011 р. захистив дисертацію: «Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення». Впродовж 2010-2019 рр. працював у науковій лабораторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відповідальний секретар видання «Часопис картографії»).

Наукові інтереси: картографія, геодезія, ГІС, 3D-моделювання, автоматизація, якість і продуктивність праці, когнітивістика.

Автор 46 наукових публікацій, серед яких: «Особливості встановлення державного кордону на річкових ділянках (на прикладі українсько-молдовського кордону)», 2008;  «Організація виробництва тривимірних реалістичних картографічних моделей», 2010; «Організація виробничого відділу зі створення тривимірних реалістичних картографічних моделей», 2010; Організація роботи над Атласом клімату і водних ресурсів України, 2014; «Development and use of a geoinformation system for revealing urban problems», 2017.

51

ПАНЧЕНКО

Сергій

Гетьманський національний природний парк

Доктор біологічних наук, геоботанік, начальник науково-дослідницького відділу Гетьманського національного природного парку. Сфера наукових інтересів – популяційна екологія рослин та питання виживання їх в умовах заповідного режиму. Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2009) за цикл накових праць на тему: «Пріоритети охорони фіторізноманіття заповідних територій на популяційному, видовому та екосистемному рівнях (на прикладі Новгород-Сіверського Полісся)». Тема дисертації – «Популяційні аспекти резерватних сукцесій в лісах лівобережного Полісся України».

52

ПЕТРОСЯН

Аріна

Держ.установа "Інститут громадського здоров'я ім.О.М.Марзєєва НАМНУ

Провідний науковий співробітник лабораторії якості повітря ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ”, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник. Стаж роботи – 18 років.

Сфера інтересів: моделювання/вимірювання забруднення атмосферного повітря; оцінка ризику та соціальних збитків здоров'ю населення, обумовлених забрудненням атмосферного повітря; розробка та впровадження стандартів якості атмосферного повітря в Україні, відповідно до вимог ЄС тощо. 

Член / експерт міжнародного наукового товариства з оцінки експозиції (ISES); організації європейського співробітництва в науці та техніці СOST Action TD1105 EuNetAir; робочої групи європейського об’єднаного дослідного центру (JRC-Priority Area 6) з питань якості повітря; профільної комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць МОЗ України; комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках щодо встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон МОЗ України;  національного агентства з акредитації України (орган з інспектування; стандарт ISO/IEC 17020). Експерт (2008-2021 рр.) міжнародних проєктів за підтримки Агентства США з охорони довкілля,  Світового банку в Україні, Європейського об’єднаного дослідного центру (EU JRC), Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Автор та співавтор понад 130 наукових праць у фахових міжнародних та вітчизняних виданнях; 4 монографій; 6 патентів на корисну модель, 9 інформаційних листів.

53

ПИРОГОВА

Поліна

Державна екологічна інспекція України

Освіта: інженер лісового господарства (Харківський НАУ ім. В. В. Докучаєва, 2011 р.); спеціаліст - еколог (Київська державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2012 р.). З 2011 р. працювала на різних посадах (лісничий, інженер л/г, т.в.о. головного лісничого) ДП «Очаківське ЛМГ». Приймала участь в РГ по розробці Проекту організації та розвитку НПП «Білобережжя Святослава». З 2018 р. працює головним спеціалістом відділу державного екологічного нагляду (контролю) лісів та рослинного світу в Державній екологічній інспекції України.

Автор свідоцтв № 26057, № 26326, № 26332 про реєстрацію авторських прав на наукові дослідження (Дата реєстрації авторського права  - 31.10.2008, бюлетень № 17 від 27.02.2009).

   

54

РУБЕЛЬ ОлегДУ "Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України"

Доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інституту ринку і економіко-екологічних досліджень Національної Академії наук України.

Трудову діяльність розпочав як провідний співробітник Проектного офісу Всесвітнього фонду охорони природи (WWF) в 1998 р. Кандидат економічних наук з 10.03.2003 р. Доктор економічних наук з 29 вересня 2016 р. Тема докторської дисертації: «Неоінституціоналізм в розвитку економічних відносин у системі природокористування». Професор Рубель О.Є. здійснив значний вклад в розвиток неоінституційної теорії економіки природокористування, розвитку економіко-екологічного забезпечення раціонального природокористування. Має 230 публікацій. Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та  науково-технічних розробок (Постанова ВР України від 23 грудня 2010 р. № 2876-VI). Рубель О.Є. нагороджений постановою Президії НАН України від 21 травня 2020 р. відзнакою НАН України «За наукові досягнення». Лауреат премії ім. Ярослава Мудрого (2020), якою нагороджений за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства.

55

РУСЄВ

Іван

Національний природний парк «Тузловські лимани»

Начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Туслівські лимани»

2015-2017 роки

Директор Національного природного парку «Туслівські лимани»

2014-2015 роки

Головний науковець Державного океанаріуму

2003-2014 роки

Начальник відділу природних вогнищ та карантинних інфекцій Українського науково-дослідного інституту боротьби з чумою імені Мечникова

1991 – 2000 роки

Начальник відділу моніторингу природних осередків Українського науково-дослідного інституту боротьби з чумою імені Мечникова

Координація дослідницьких проектів, розробка дослідницьких пропозицій, звітність.

1990 – 1994 роки

Доцент – Одеський національний університет

- Розробка та читання курсів з охорони природи та управління природними ресурсами; Медична географія.

1981-1991 роки

Зоолог – відділ моніторингу природних вогнищ Українського науково-дослідного інституту боротьби з чумою імені Мечникова МОЗ України

зоологічний та епізоотологічний моніторинг природних вогнищ інфекцій

Голова громадської екологічної організації «Відродження природної спадщини»

З 1999 року

Член - Ради Орнітологічного товариства України

З 1995 року

Член - Українська академія екології

З 1994 року

Член – Українське товариство охорони птахів – партнер Birdlife International в Україні

З 1993 року

Президент - «ОХОРЕННЯ ДИКИХ ПРИРОД» (дика природа північно-західного узбережжя Чорного моря) – регіональна громадська організація

1981-1991 рр

Член - Теріологічна спілка України

1981-1991 рр

Член - Орнітологічний союз УРСР

1990 - 1992 роки

Депутат комісії з питань екології (охорони довкілля) Одеської обласної ради

1978-1981 рр

Член - Асоціація охорони природи (Дружина)

З 1979 року

Член - Азово-Чорноморська орнітологічна спілка

56

САВЕНЕЦЬ

Михайло

Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України

Кандидат географічних наук, старший науковий співробітник відділу моніторингу атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України. Національний координатор Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Займається вивченням забруднення атмосферного повітря, супутниковим моніторингом хімічних складових атмосфери, онлайн-інтегрованим моделюванням атмосферних процесів. Учасник міжнародних наукових проектів PEEX-MP-Europa3 HPC, ENVRIplus, Enviro-PEEX(Plus) on ECMWF HPC, та ін.

57

САВЧЕНКО

Олександр

Державна екологічна інспекція України

ДОСВІД РОБОТИ

бер 2009 - вер 2010

головний державний іспектор з контролю за використанням і охороною земель в Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель у м. Києві, Київ (проведення перевірок землекористувачів, органів державної влади та місцевого самоврядування)

бер 2012 - жов 2015

заступник начальника управління державного

земельного кадастру в Головне управління Держкомзема в м. Києві, Київ (ведення державного земельного кадастру, організація роботи управління, прийом громадян)

жов 2015 - лис 2016

головний спеціаліст в Відділ Держкомзему у м. Обухів,(організація роботи відділу, прийом громадян, інформаційно аналітична робота)

лис 2016 - тра 2020

заступник начальника Управління в Управління екології та природних ресурсів КМДА, Київ (ведення дозвільної роботи, координація комунальних підприємств, планування та контроль за виконанням бюджетних програм, розробка та впровадждення екологічних заходів на території м. Києва)

тра 2020 - лют 2021

в.о. начальника Управління

Управління екології та природних ресурсів КМДА, Київ

загальне управління роботою структурного підрозділу КМДА та

підпорядкованих 16 комунальних підприємств, участь у

пленарних засіданнях КМР, участь у постійних коміссіях КМР,

бер 2021- теп час

Начальник відділу в Державна екологічна інспекція України, м.Київ (проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) надр, планування роботи відділу, координація територіальних структурних підрозділів у сфері контролю (нагляду) надр, розробка проектіва нормативно‐правових актів.

58

СВІДЗІНСЬКА Дарія

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

59

СЕЛІВЕРСТОВ

Олег

 

Іноземне підприємство “Інтетікс”

 

60

СКАКАЛЬСЬКИЙ

Олександр

Державна екологічна інспекція України

Лютий 2021 – по теперішній час: Державна екологічна інспекція України, начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) промислового забруднення

серпень 2013 – лютий 2021: Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, заступник директора департаменту. Безпосередньо брав участь в розробці обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки.

липень 2011-серпень 2013: Управління екології виконкому Криворізької міської ради, начальник управління. За період роботи був ініціатором і брав безпосередню участь в створенні і подальшій розбудові автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря.

Березень 2011–липень 2011: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, перший заступник начальник управління

Січень 2005–лютий 2011: екологічний аудитор, керівник Центру екологічних досліджень та аудиту. 

61

СОКОЛЕНКО

Аліна

Громадська організація “АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ"

Співзасновниця та керівниця       Асоціації експертів зі сталого розвитку,         директорка міжнародної консалтингової компанії в сфері сталості     – AVgroup.

Пані Соколенко – міжнародна експертка зі сталого розвитку та стійких фінансів. Має 15-річний досвід у сфері зелених інвестицій та систем управління, з фокусом на екологічне, соціальне та корпоративне управління. Була керівником Базельської Конвенції в Міністерстві екології та природних ресурсів України, а також обіймала керівні посади в українських холдингах та міжнародних корпораціях. Реалізувала понад 150 проектів зі сталості, зміни клімату, безпеки та захисту, ресурсоефективності, та інших «зелених проектів» у співпраці з міжнародними банками розвитку, інвестиційними фондами та донорами, в тому числі з EBRD, FMO, IFC, EIB, UNDP та ін. У 2020 заснувала      International Sustainability Business Academy. 

62

СОЛОХА

Максим

 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»

 

63

СТЕПАНОВ Вячеслав

 

ДУ "Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України"

 

64

ТАЛЕРКО

Микола

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Завідувач відділу радіаційної екології Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, доктор технічних наук

Народився 18 лютого 1954 року. Закінчив кафедру теоретичної фізики фізичного факультету Київського державвного універсітету імені Тараса Шевченка. В 1976 році розпочав свою наукову діяльність в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному институті, де захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «фізика атмосфери». Після Чорнобильської аварії став займатися розробкою моделей розповсюдження радіонуклідів в атмосфері - в Київському відділенні НВО «Тайфун», Інституті радіоекології Української академії аграрних наук, Науковому центрі радіаційної медицини Академії медичних наук України. З 2005 року працює в Інституті проблем безпеки АЕС НАН України. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Екологічна безпека». Є автором 120 наукових публікацій. Член редакційних колегій журналів «Ядерна енергетика та довкілля», рецензент наукових журналів “Journal of Environmental radioactivity”, “Science of Total Environment”, «Ядерна фізика та енергетика». Був учасником та керівником ряду міжнародних наукових проектів, спрямованих на вивчення та мінімізацію наслідків впливу аварій на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма-1 на навколишнє середовище.

Протягом 15 років викладав на кафедрі метеорології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка наступні спеціалізовані курси: "Фізика атмосфери", "Теорія примежевого шару атмосфери", "Теорія мезомасштабних атмосферних процесів", «Взаємодія атмосфери та океану», «Чисельні методи прогнозу погоди».

65

ТКАЛІЧ

Павло

Tropical Marine Science Institute, National University of Singapore

Завідувач науково-дослідної лабораторії фізичної океанографії

Інститут тропічних морських наук Національного університету Сінгапуру

18 Kent Ridge Road, NUS, Сінгапур 119227

Академічна кваліфікація

1980 р. Магістр. (прикладна математика, Київський національний університет, Україна)

1986 р. к.т.н. (Механіка рідини, Київський національний університет, Україна)

Дослідницький інтерес

моделювання океану/берега; Транспорт наносів; Розливів нафти; евтрофікація;

Екологічне моделювання; Оцінка впливу на навколишнє середовище; Зміна клімату

66

ТУЧКОВЕНКО

Юрій

Одеський державний екологічний університет

Д.геогр.н., професор, проректор з наукової роботи Одеського державного екологічного університету, провідний науковий співробітник Інституту морської біології НАН України

Має визнаний вітчизняною та міжнародною науковою спільнотою науковий доробок в області математичного моделювання гідрофізичних, гідродинамічних і біогеохімічних процесів у водному середовищі та застосування чисельних математичних моделей для вирішення прикладних задач океанографії, екології моря, гідрології суші та гідрохімії. Ним розроблені питання теорії, методики та практики використання численних математичних моделей для вирішення завдань системного аналізу функціонування морських екосистем та формування якості їх вод, оцінки впливу природних та антропогенних чинників на екологічний стан та якість вод, розробки науково-обґрунтованих рекомендацій щодо управління якістю вод прибережних зон моря та водойм (лиманів, лагун). Автор близько 260 опублікованих наукових праць (монографії, статті, матеріали доповідей на конференціях, з яких близько 40 міжнародних публікацій) з питань  океанографії та морської екології.

67

ХАЛАЇМ

Олександра

ГО "Український екологічний клуб "Зелена Хвиля"

К.б.н., наукова співробітниця Центру досліджень та освіти для сталого розвитку та глобального здоров’я (Center for research and education on learning for sustainable development and global health) університету Уппсали, Швеція; голова громадської організації «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля». Основні напрямки наукової роботи: карбоновий цикл природних та агроекосистем під впливом зміни клімату, адаптація зелених зон урбоекосистем до хвиль та островів тепла.

68

ХЛОБИСТОВ

Євген

Національний університет

"Києво-Могилянська академія"

Професор кафедри екології Національного університету “Києво-Могилянська академія” Міністерства освіти і науки України.

Доктор економічних наук (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, професор.

З 2013 року – професор Вищої Школи економіки та гуманітаристики в м.Бельско-Бяла (Польща), науковий редактор університетського часопису «MIND», досвід викладацької роботи (за сумісництвом) в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана, Київському національному університеті ім. Тараса Шевченко, Таврійському національному університеті ім.В.І.Вернадського, Львівському національному аграрному університеті тощо. 

З 2018 року – професор кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Автор понад 320 наукових та науково-методичних публікацій, зокрема: 44 монографії (одна одноосібна, інші у співавторстві), 2 підручника та 2 навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві). З 2005 по 2011 роки був членом науково-технічних рад МНС України, Мінприроди України, робочих експертних груп Мінекономіки України та МОН України, членом науково-експертної ради та членом ради директорів Державного фонду фундаментальних досліджень України, членом спеціалізованих вчених рад РВПС України НАН України, Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України та Сумського державного університету МОН України, нині є членом спеціалізованої вченої ради Національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана та Сумського державного університету. З 2010 до 2016 рр був експертом експертної ради з присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань в галузі економічних наук Атестаційної комісії України МОН України.

Член редколегії фахових та спеціалізованих періодичних видань за напрямками досліджень, підготував до захисту 14 аспірантів (кандидатів наук) та 2-х докторів наук.

Член Науково-технічної Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки Міністерства освіти і науки України, Сертифікований експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (економіка, географія), Експерт НФД України.

69

ШЕЛЕСТОВ

Андрій

НТУУ "КПІ"

Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Доктор технічних наук, професор НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Головний науковий співробітник Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ, Експерт JRC, ОБСЄ, UNDP, Світового банку. Область наукових інтересів – обробка великих об’ємів даних, в тому числі геопросторових, високопродуктивні обчислення, моделювання і розроблення розподілених систем, інформаційні технології. Керівник українських наукових проектів НФДУ та НАНУ, учасник міжнародних проектів FP7, ESA, HORIZON 2020, STCU, CRDF. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі монографій та навчальних посібників. Профілі в наукометричних базах даних: ResearchGate (RG Score 30.0): https://www.researchgate.net/profile/Andrey_Shelestov, Scopus (h-index 27): http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507365226,        Google (h-index 38), Scholar  :http://scholar.google.com.ua/citations?user=tqoQKZAAAAAJ       ewed).

   

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці